Kjøpsvilkår

Bekreft kjøpsvilkår og Logg inn
Versjon 10/10/19
English terms of sale follow at the end
For å bestille produkter hos oss må bruker være over 18 år. Ved å godkjenne vilkår har du bekreftet at du er over 18 år.

Leveranse
Digitale bilder er klare til nedlasting rett etter bestilling og sendes ikke med post. Du finner dem på «MIN SIDE – Digital nedlasting».
Leveransetiden på bildeprodukter er normalt på 10-15 dager fra
a) den dag du har gjort bestilling eller
b) den dagen fotosesjonen avsluttes ved skolen/BHG.
c) den dagen korrektur fra oppdragsgiver er ferdig for katalog.
Leveransen kan deles opp og leveres i separate forsendelser.

Produksjon av ordre bestilt i ferier
Foto Norden vil sette tydelige frister for levering i ferier/høytider.
Siste bestillingsdag for julen 2020 er 07.desember
Våre produkter produseres fortløpende og er lagervare.

Angrerett
Bildeproduktene i vår nettbutikk er et tilvirkningskjøp som settes opp av kunden selv, og er definert som produkt(er) med personlig preg. Når produktet/produktene har et tydelig personlig preg har du jfr angrerettloven ikke angrerett på produktet/produktene. Angreretten gjelder heller ikke på elektroniske filer kjøpt i vår nettbutikk. Angreretten til bestillingen faller bort ved kjøp av produkter i elektronisk format.

Se: https://www.forbrukerradet.no/forside/angrer-du-pa-et-kjop/

Reklamasjon og forsinket levering
Reklamasjon gjelder om varen er delvis eller helt skadet i distribusjon eller har tekniske feil eller mangler. Ved reklamasjon skal alltid kundeservice hos Foto Norden kontaktes via e-post med vedlagt bilde av skaden/tekniske feilen. Dette må gjøres innen 2 måneder fra varen er mottatt og mangelen er oppdaget. Kundeservice gir deretter tilbakemelding om hvordan reklamasjon behandles videre. Hvis Foto Norden kan erstatte varen eller kunden ønsker å heve kjøpet grunnet forsinket levering vil en tilbakebetaling skje innen 14 dager. Tilbakebetalingen inkluderer frakt.
Ved forsinket levering kontaktes kundeservice for behandling og evt. tilbakebetaling.
Kataloger kan bli forsinket grunnet korrekturløp og forsinkelser på trykkeriet.
Ved eventuell retur via post må kunden selv påkoste dette. Hvis denne prosedyren ikke blir fulgt, har Foto Norden rett til å kreve full betaling for produktet.

Spørsmål om reklamasjoner? Kontakt kundeservice@fotonorden.no eller ring 67079966

Foto Norden følger Forbrukerklageutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.

Betaling
Kjøpet er et tilvirkningskjøp og ved betaling med kort vil totalbeløp bli trukket på kjøpstidspunktet. Ingen fakturagebyr påløper ved betaling med kort. Håndtering av faktura gjøres via Xledger Inc og kortløsningen er levert av DIBS by Nets.

Hvis faktura er valgt som betalingsmåte vil du bli belastet med et fakturagebyr på kr 39,-. Faktura sendes på epost ved sending av bestilling eller sending av første leveranse.
Betalingsfrist for faktura er 20 dager.
Porto og ekspedisjonsgebyr belastes med kr 49 kr, 89 kr, 119 kr eller 169 kr avhengig av ordrens vekt og antall forsendelser fra oss. Ordre med kun Digitale bilder vil ikke bli belastet med porto og ekspedisjonsgebyr. For ordre delt opp i flere forsendelser belastes porto og ekspedisjonsgebyr kun en gang med sats vist i utsjekk.
Ved purring påløper en kostnad på kr 70,- ihht Inkassoloven.
Ved varsel om inkasso påløper en kostnad på 140,- ihht Inkassoloven. Krav om inkasso vil overføres til vår partner, Alektum.

Opphavsrett
Foto Norden har opphavsrett til bildene og publisering eller kopiering kan først skje etter godkjennelse fra Foto Norden. Ulovlig publisering og kopiering kan politianmeldes. Har du fått eller kjøpt høyoppløselige digitale bildefiler fra Foto Norden kan disse brukes fritt.

Personvernerklæring
Se vår personvernerklæring her: https://support.fotonorden.com/hc/no/articles/208255175-Personvernerklæring-Foto-Norden-AS

Ved sletting av brukerkonto og andre personlige opplysninger kontakt kundeservice på 67079966 eller send en mail til kundeservice@fotonorden.no.

Terms of sale

To order products from Foto Norden the customer must be over 18 years old.
By approving our terms of sale, you have confirmed that you are at least 18 years old.

Delivery
Digital image files are ready for download immediately after they are ordered and will not be sent by post. They are available at «My page – Digital Downloads».
Delivery time is usually between 10-15 days from
a) The day you made the order.
b) The day the photo session ended at the school / kindergarten.
c) The day the catalog is proof read and finished.
The delivery can be divided and delivered in separate shipments.

Right of withdrawal
Photo products in our online shop is a manufactured purchase generated by the customer, and is defined as a personalized product. When the product / products have a distinct personal touch you have no right to return the product / products.
The right of cancellation does not apply to electronic files purchased in our online store.

Read more here: http://www.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2015/10/Veileder-til-angrerettloven.pdf

Complaints
Complaint applications will be considered if the product/products is partially or completely damaged in distribution/by mail or has technical errors.
The customer must contact Foto Norden customer service via e-mail together with a photo of the damaged product to file the complaint. This must be done within 10 days of receiving the product/products. If products are returned to Foto Norden, the customer should cover expenses for postage.
If this procedure is not followed, Foto Norden is entitled to demand full payment for the product.

Queries about complaints? Contact kundeservice@fotonorden.no or call 67079966

Payment terms
Credit card payments will be deducted from the card at the time of purchase. No invoice charge applies for credit card payments.
Invoice payments will be charged a billing fee of NOK 39,-. Invoices are sent by email when shipping the order or the first delivery.
Payment Deadline for invoice is 20 days.
Postage and handling fee is charged with NOK 49, NOK 89, NOK 119 or NOK 169 depending on the order weight and number of deliveries from us. Orders with only Digital files will not be charged with postage and handling fee.
For orders that arrive in several deliveries, the customer only pays the postage and handling fee once as shown at checkout.
Our invoices are handled by Xledger Unc, Card payments through Dibs by Nets.
Reminders include a charge of NOK 70, – according Debt Collection Act.
Upon notification of collection incurred a charge of NOK 140, – according Debt Collection Act. Claims for debt collection will be transferred to our partner, Alektum.