Sport

Portrett

Våre erfarne fotografer tar to portretter av hvert barn. Vi tilbyr derfor stor grad av valgfrihet.

Når dere har sett bildene, vil vi presentere ulike pakker. Dere kan selv velge hvilke bilder og
bildeark dere ønsker, og i en av pakkene kan du også ha flere barn på samme ark. Om dere
ikke synes våre forslag er gode, kan dere selv velge å bestille enkeltark.
Alt er opp til deg som kunde. Det er du som bestemmer.
Har dere flere barn som fotograferes av Foto Norden, vil disse være synlige på din unike side.
Husk at et bilde øker i verdi for hvert år som går.

Som foresatt plukker dere ut de bildene dere liker best, og kan selv velge det antallet bilder dere ønsker ved å bestille, på www.fotonorden.no

Lagbilde

Minneverdien av et lagbilde øker for hvert år som går. Ta vare på de viktige øyeblikkene i livet.

Lagbilde fra Foto Norden er navngitt slik at ingen går i glemmeboken. Vi mener at et lagbilde har verdi nå – og i fremtiden.

Klubbkatalog

Vi har sett hvor viktig idrettsklubbene er for lokalsamfunnet, men også hvor viktig lokalsamfunnet er for klubbene.

Engasjerte foreldre og frivillige legger inn utallige dugnadstimer, slik at idrettsklubben kan være et sted som  legger grunnlaget for morgendagens idrettsstjerner. Dette ønsker Foto Norden å bidra til. Derfor setter vi sammen en klubbkatalog med portretter og lagbilder, som dere får kostnadsfritt fra oss. Klubbkatalogen gir klubben mulighet til å presentere alle sine lag og utøvere, den er et flott rekrutteringsverktøy ut mot nye medlemmer og sist, men ikke minst, et effektivt middel for klubben til å knytte til seg fordelaktige sponsorer.