Skole

Portrett

Våre erfarne fotografer velger ut minimum fire unike portretter av hver elev.

Vi tilbyr derfor stor grad av valgfrihet.

Når dere har sett bildene, vil vi presentere ulike pakker. Dere kan selv velge hvilke bilder og
bildeark dere ønsker, og i en av pakkene kan du også ha flere barn på samme ark. Om dere
ikke synes våre forslag er gode, kan dere selv velge å bestille enkeltark.
Alt er opp til deg som kunde. Det er du som bestemmer.
Har dere flere barn som fotograferes av Foto Norden, vil disse være synlige på din unike side.
Husk at et bilde øker i verdi for hvert år som går.

Som foresatt plukker dere ut de bildene dere liker best, og kan selv velge det antallet bilder dere ønsker ved å bestille, på www.fotonorden.no

 

Gruppebilde

Minneverdien av et gruppebilde øker for hvert år som går. Ta vare på de viktige øyeblikkene i livet. Gruppebilder fra Foto Norden er navngitt slik at ingen går i glemmeboken. Vi mener at et gruppebilde har verdi nå – og i fremtiden.

Søskenbilder

Mange foreldre ønsker et søskenportrett i forbindelse med skolefotograferingen. Gi gjerne beskjed til din kontaktperson/skole og fotograf hvis dette er ønskelig.

Skolekataloger & årbøker

I skolekatalogen er hele skolen samlet med portretter og gruppebilder. Noen skoler tar skrittet videre og lager årbok med eget materiale fra klasseturer, skoleball og andre arrangementer.

En flott måte å oppsummere året på og ta vare på historiene ditt barn bygger sammen med sine medelever.