Booking

Vi har et hyggelig team som gjør sitt beste for at fotodagen til skoler, barnehager og sportsklubber blir tilrettelagt på best mulig måte.

Deres arbeidsoppgaver er å være behjelpelige med organiseringen av fotograferingen. Via vårt nettbaserte program, oppretter de et tidsskjema for gjennomføringen.

I forkant av fotograferingen trenger de navn og adresselister på de som skal fotograferes. Disse listene brukes til å sende ut informasjon til foresatte. Datatilsynet krever at alle som skal fotograferes informeres i forkant. Skolen/barnehagen/klubben er også pliktig til dette.

Har du spørsmål, ta kontakt på telefon 67 07 67 77, eller via mail til booking@fotonorden.no

Julen 2020:

Vår telefon er stengt mellom 18.12.20-04.01.21